Напрям підготовки

Спеціальність 172 – телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація – Радіотехніка

Фахівці цієї спеціальності – це інженери-розробники, перш за все, схемотехнічних рішень радіопристроїв широкого призначення (від підсилювачів, передавачів, приймачів, телевізорів та радіовимірювальних приладів до пристроїв радіолокації і радіонавігації), а також спеціалісти з технічного обслуговування та експлуатації радіоелектронної техніки. Інженери радисти цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах і в організаціях, які займаються розробкою, виготовленням та експлуатацією радіоелектронних приладів, засобів радіозв’язку і телерадіомовлення.

Освоєння сучасних комп'ютерних технологій, починаючи з молодших курсів навчання, а також серйозна економічна підготовка в галузі менеджменту та маркетингу дають змогу випускникам кафедри стати фахівцями, здатними легко адаптуватися до вимог державного і приватного секторів виробництва і сфери обслуговування.

Висококваліфіковані фахівці, які закінчили навчання здатні ефективно працювати на всіх етапах проектування та виготовлення сучасних радіоелектронних пристроїв та систем: супутникового (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, VSAT) та мобільного (GSM, CDMA) зв’язку; комп’ютерних дротових (включаючи оптичні лінії) та бездротових мереж (Wi-Fi, Bluetooth); систем телебачення та телекомунікацій (WiMAX, LTE, DVB-T2); систем спеціального зв’язку; мікропроцесорних та комп’ютерних систем керування побутового та промислового призначення; біотехнічних та медичних систем діагностики і лікування; роботехнічних та мехатронних систем.

Спеціальність 172 – телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація – Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки.

Навчальний план спеціалізації для бакалаврів та магістрів передбачає базову підготовку в галузі проектування і технології радіоелектронної техніки та поглиблене вивчення фізико-технічних основ мікросистемної техніки, наноелектроніки та нанотехнологій, математичних методів та програмних засобів технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня;

Бакалаври та магістри підготовлені до розробки та впровадження мікропроцесорних інтелектуальних систем та мереж, інтелектуальних технологічних систем виробництва на основі мікросистемної радіоелектронної техніки, розробки та дослідження новітніх наноелектронних пристроїв обробки сигналів.

Доктори філософії підготовлені для самостійного виконання науково-дослідних робіт зі створення математичних та фізико-технічних засад інтелектуальних технологій мікросистемної радіоелектронної техніки.

Студенти вивчають та отримують навики проектування, моделювання, конструювання, програмування, виготовлення та налагодження інформаційно-обчислювальних засобів електронних систем на основі однокристальних мікроконтролерів, DSP та ARM процесорів, а також ПЛІС (FPGA) з використанням пакетів програм Arduino-IDE, MatLab, OrCAD, Altium Designer, Quartus II, AVR та Code Composer Studio, IAR Workbench.

Студенти спеціалізації можуть навчатись у офіційному Центрі навчання компанії «Altera» в Україні. Випускники кафедри працюють на провідних електронних та телекомунікаційних підприємствах України, інститутах НАНУ, бізнес-структурах, зокрема, «R&D Centre Samsung» (Київ), «Melexis-Ukraine», «УкрТелеком» тощо, а також за межами України.

Спеціальність 172 – телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація – Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем.

Навчальний план спеціалізації для бакалаврів та магістрів передбачає базову підготовку в галузі проектування і технології радіоелектронної техніки та поглиблене вивчення інформаційно-обчислювальних засобів радіоелектронних систем, математичних методів та програмних засобів технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня для радіоелектроніки.

Бакалаври та магістри підготовлені до розробки та впровадження мікропроцесорних інтелектуальних систем та мереж, інтелектуальних технологічних систем виробництва на основі мікросистемної радіоелектронної техніки, розробки та дослідження новітніх цифрових пристроїв обробки сигналів.

Студенти вивчають та отримують навики проектування, моделювання, конструювання, програмування, виготовлення та налагодження інформаційно-обчислювальних засобів радіоелектронних систем на основі однокристальних мікроконтролерів, DSP та ARM процесорів, а також ПЛІС (CPLD, FPGA).