Наукова робота

Д.т.н., проф. Осадчуком О.В. розроблено елементи теорії побудови радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів на основі термореактивного, фотореактивного, магнітореактивного, тензореактивного, вологореактивного і газореактивного ефектів в чутливих біполярних і польових напівпровідникових структурах. Створено новий клас радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів температури, тиску, оптичного випромінювання, магнітного поля, вологості, концентрації газу, швидких нейтронів, витрат газу і рідин, які працюють у широкому діапазоні частот від 103 Гц до 109 Гц з покращеними метрологічними і економічними показниками. Розроблені елементи теорії побудови радіотехнічних пристроїв на основі реактивних властивостей та від'ємного опору в транзисторних елементах, зокрема: помножувачі частоти, електричнокеровані ємності та індуктивності, фазообертачі та інш. Розроблені рекомендації по проектуванню радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів з урахуванням технічної досконалості, метрологічних параметрів, матеріалів чутливих елементів.

Результати наукової діяльності опубліковані більше ніж в 650 наукових працях, серед яких 20 монографій, 15 навчальних посібників, 220 патентів на винаходи України та Російської Федерації.

Здійснював керівництво аспірантами, які успішно захистили кандидатські дисертації: Семенов А.О., (2007 р.), Коваль К.О. (2010 р.), Криночкін Р.В. (2011 р.), Звягін О.С. (2012 р.), Савицький А.Ю. (2013 р.), Барабан С.В. (2013 р.), Деундяк М.В. (2013 р.).

Монографії

 1. Осадчук А.В. Фоточувствительные преобразователи на основе структур с отрицательным сопротивлением. –Винница: Континент, 1998. –130 с. ISBN 966-516-024-9.
 2. Осадчук О.В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від’ємним опором. –Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2000. –303с. ISBN 966-7199-99-1.
 3. Осадчук В.С., Осадчук О.В. Реактивні властивості транзисторів і транзисторних схем. –Вінниця: «Універсум-Вінниця», 1999. –275с. ISBN 966-7199-67-3.
 4. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Вербицький В.Г. Температурні та оптичні мікроелектронні частотні перетворювачі. –Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2001. –195 с. ISBN 966-641-038-9.
 5. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Крилик Л.В. Сенсори вологості. –Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2003. – 208с. ISBN 966-641-055-9.
 6. Осадчук В.С., Осадчук О.В. Сенсори тиску і магнітного поля. – Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2005. –207 с. ISBN 966-641-121-0.
 7. Осадчук М.Л., Осадчук О.В. Словник математичних термінів (англо-російсько-український). –Вінниця:«Універсум-Вінниця», 2006. – 379 с. ISBN 966-641-160-1.
 8. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Кравчук Н.С. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом. Монографія. –Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2007. – 163 с. ISBN 978-966-641-214-3.
 9. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Семенов А.О., Коваль К.О. Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. –Вінниця: ВНТУ, 2011. – 336с. ISBN 978-966-641-405-5.
 10. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Семенов А.О. Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Монографія. –Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2009. – 182 с. ISBN 978-966-641-315-7
 11. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Прокопова М.О. Сенсори газу. Монографія. –Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2008. – 182 с. ISBN 978-966-641-278-5.
 12. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Ющенко Ю.А. Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом. –Вінниця: ВНТУ, 2012. – 140 с. ISВN 978-966-641-492-5.
 13. Мікроелектронні сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку. / Готра Г.Ю., Павлов С.В., Осадчук О.В., Голяка Р.Л., Вуйцик В., Куленко С.С. –Вінниця: ВНТУ, 2012. – 240 с. ISВN 978-966-641-500-7
 14. Осадчук В.С., Осадчук О.В. Мікроелектронні сенсори магнітного поля з частотним виходом. Монографія. –Вінниця: ВНТУ, 2013. – 261 с. ISВN 978-966-641-530-4
 15. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Селецька О.О. Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для мікроелектронної технології. Монографія. –Вінниця: ВНТУ, 2013. – 160 с. ISВN 978-966-641-506-9.
 16. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Криночкін Р.В. Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з відʼємним опором. Монографія. –Вінниця: ВНТУ, 2013. – 136 с. ISВN 978-966-641-550-6.
 17. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Звягін О.С. Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів. –Вінниця: ВНТУ, 2014. – 152 с. ISВN 978-966-641-565-6.
 18. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Барабан С.В. Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур з від'ємним опором для неруйнівного теплового контролю. –Вінниця: ВНТУ, 2015. – 212 с. ISВN978-966-641-599-1.
 19. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Савицький А.Ю. Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур. –Вінниця: ВНТУ, 2016. – 152 с. ISВN 978-966-641-649-3
 20. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Жагловська О.М. Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом. –Вінниця: ВНТУ, 2016. – 168 с. ISВN 978-966-641-652-3

Науково-дослідні роботі в яких приймав участь як відповідальній виконавець чи науковій керівник:

43-Д-167 «Розробка систем моделювання елементів оптоелектронних мереж». № Державної реєстрації 0197U012587

43-Д-198 «Розробка математичних моделей оптоелектронних НВЧ елементів на основі арсенід-галієвих транзисторів і засобів цифрової обробки високочастотних сигналів». № державної реєстрації роботи 0199U003434

43-Д-261 «Розробка математичних моделей мікроелектронних частотних перетворювачів на основі реактивних властивостей напівпровід¬никових приладів з від'ємним опором». № державної реєстрації роботи 0102U002267

43-Д-273 «Розробка математичних моделей мікроелектронних радіовимірювальних перетворювачів для систем променевої парофазної технології». № державної реєстрації 0105U002419

4320 «Розробка математичних моделей і принципових схем радіовимірювальних перетворювачів витрат газу». № державної реєстрації 0108U009395

32-Д-274 «Математичне моделювання генераторів електричних коливань з широкосмуговою перебудовою частоти генерації на основі транзисторних структур з від’ємним опором». № державної реєстрації 0105U002420

32-Д-316 «Розробка математичних моделей мікроелектронних частотних перетворювачів магнітного поля на основі транзисторних структур з від’ємним опором». № державної реєстрації 0110U002160 (2010-2012 р.р.).

Госпдоговірна НДР шифр 3201 «Розробка радіовимірювальних оптико-частотних перетворювачів температури» № держреєстрації 0112U001057 (2012р.).

32-Д-348 «Розробка радіовимірювальних перетворювачів температури на основі реактивних властивостей напівпровідникових структур» (комплексна робота) (2013-2014 р.р.) № держреєстрації 0113U002287С

32-Д-354 «Розробка радіовимірювальних пристроїв на основі транзисторних структур з від’ємним опором» (2013-2014 р.р.) № держреєстрації 0113U003133

32-Д-373 «Радіовимірювальні сенсори фізичних величин на основі реактивних властивостей і від’ємного опору напівпровідникових структур» (2015-2016 р.р.) № держреєстрації 0115U001123

Госпдоговірна НДР шифр 3203 «Розробка моделей та принципових схем радіовимірювальних перетворювачів магнітного поля» № держреєстрації 0116U005137

Міжнародні зв’язки в науково-дослідній роботі

Розпочато підготовку до укладення угоди про підготовку фахівців за програмою подвійних дипломів з інститутом Mikrosystemtechnik Технічного університету Гамбург-Гарбург (TUHH) м. Гамбург. Розпочато підготовку аспірантів під подвійним науковим керівництвом асп. Lennart Wahn, Jürgen Anatzki, керівники Prof. Dr.-Ing. Hoc Khiem Trieu, д.т.н., проф. Осадчук О.В. TUHH і ВНТУ відповідно.

Розпочато спільні наукові дослідження з інститутом Mikrosystemtechnik TUHH:

 1. Розробка та дослідження радіовимірювальних сенсорів тиску на основі MEMS технології.
 2. Розробка сенсорів концентрації газів на основі нанотехнології.

Підписано договір про наукову співпрацю з фірмою "Hella Fahrzeugkomponenten GmbH" м. Бремен (ФРН) і розпочато спільні наукові дослідження в області систем вимірювання і контролю.

Розпочато наукові дослідження по замовленню "AIRBUS Operation GmbH" м. Гамбург (ФРН) по проекту "Multigasmessgerat". В рамках цього проекту розроблено прототип приладу і проводяться спільні експериментальні дослідження "Multichannel sniff recognizer and its their concentrations".

Спільно з фірмою "Koenig E.Technical Consulting" м. Гамбург (ФРН) проводяться спільні наукові дослідження та розробка приладів по проекту "Радіовимірювальна система моніторингу потужних маслонаповнених енергетичних установок" та "Радіовимірювальна система моніторингу біогазових установок".

З листопада 2012 р. по лютий 2013 р. д.т.н., проф. Осадчук О.В. проходив науково-педагогічне стажування в м. Гамбург (Німеччина), Технічний Університет Гамбург-Гарбург, Інститут мікросистемотехніки (TUHH) по програмі "Електроніка, зокрема мікро- та наноелектронні прилади і пристрої, фізична та біомедична електроніка".

По результатам міжнародних виставок науково-технічних досягнень в Китаї м. Харбін та м. Гуанджоу (2012 р. ) підписано протоколи про співпрацю з Heiilongjiang Xinyuanhao Energy Scienceand Technology Co. LTD (Китай); Harbin University of Science and Technology (м.Харбін, Китай); GH TECH & GH SYSTEM (м. Сеул, Південна Корея).