Методична робота

Навчальні посібники

 1. Осадчук В.С., Осадчук О.В. Напівпровідникові діоди. –Вінниця: ВДТУ, 2002. – 162 с.
 2. Осадчук В.С., Осадчук О.В. Транзистори. –Вінниця: ВДТУ, 2003. –207с.
 3. Осадчук В.С., Осадчук О.В. Напівпровідникові перетворювачі інформації. –Вінниця: ВНТУ, 2004. – 208 с.
 4. Осадчук В.С., Осадчук О.В. Волоконно-оптичні системи передачі інформації. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 132с.
 5. Осадчук В.С., Осадчук О В. Волоконно-оптичні системи передачі. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 225с.
 6. Осадчук В.С., Осадчук О В. Напівпровідникові прилади з від’ємним опором. –Вінниця: ВНТУ, 2006. – 162 с.
 7. Кофанов В.Л., Гаврілов Д.В., Осадчук О.В. Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II. –Вінниця: ВНТУ, 2009. – 163 с.
 8. Кофанов В.Л., Гаврілов Д.В., Осадчук О.В. Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUSII. –Вінниця: ВНТУ, 2008. – 200 с.
 9. Осадчук О.В., Крилик Л.В., Семенов А.О. Лабораторний практикум з інформатики. –Вінниця: ВНТУ, 2010.– 131 с.
 10. Осадчук О.В., Гаврілов Д.В., Звягін О.С. Основи компʼютерного проектування та моделювання РЕА. Лабораторний практикум. Частина 1. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 99 с.
 11. Осадчук О.В., Звягін О.С. Теорія електричних кіл та сигналів. Частина 1. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 153 с. ISBN 978-966-2462-86-9
 12. Осадчук В.С., Осадчук О.В. Фізична наноелектроніка: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 146 с.
 13. Осадчук О.В., Барабан С.В., Криночкін Р.В. Вимірювання в системах звʼязку. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. –Вінниця: ВНТУ, 2015. – 67 с. ISBN 978-966-7690-37-3
 14. Осадчук В.С., Осадчук О.В., Жагловська О.М. Прилади з від’ємним опором: лабораторний практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2015. –63с.
 15. Осадчук В.С., Осадчук О.В. Основи наноелектроніки: навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - 199 с.
 16. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки" для студентів спеціальності "Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої"/ Уклад. О.В. Осадчук, Л.В. Крилик. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - 58 с.
 17. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки" для студентів спеціальності "Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої"/ Уклад. О.В. Осадчук, Л.В. Крилик. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - 30 с.
 18. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Конструювання і технологія електронних приладів та пристроїв" для студентів спеціальності "Електронні прилади та пристрої"/ Уклад. О.В. Осадчук, Л.В. Крилик. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - 30 с.