Історія кафедри

д.т.н., проф. Осадчук В.С.
1966-1968 (ЕПРТ)

Становлення і розвиток кафедри щільно пов’язаний з історією країни. На початку 1960-х років до всіх інститутів України здійснювався прийом всього кількох груп студентів на спеціальність “Радіотехніка”, у тому числі лише однієї групи до КПІ – найбільшого політехнічного інституту СРСР. Слід зауважити, що на той час студенти радіотехнічного факультету, до якого входили і спеціальності з електроніки, отримували підвищену стипендію (вдвічі більшу, ніж у гуманітарних спеціальностей). Бурхливе зростання ракетно-космічної галузі в 1960-80-х роках спонукало і збільшення випуску радіоінженерів (відомо, що до 75…90% вартості ракети припадало на радіообладнання). І, навпаки, із кризою в економіці, занепадом ВПК, взагалі, та радіопромисловості, зокрема, під час розпаду колишнього СРСР попит на фахівців різко впав. Через це в умовах конверсії виробництва потрібно було переходити на підготовку спеціалістів більш широкого спектру, аби зберегти науково – педагогічний потенціал. Відповідних змін зазнавала і кафедра.


к.т.н., доц. Курков С.О.
1968-1969 (РТ)

Першою з підготовки фахівців радіоелектронного напряму в нашому ВНЗ була кафедра електронних приладів і радіотехніки (ЕПРТ), створена 1.09.1966р. Очолив її Осадчук В.С. (нині проф. д.т.н.), під керівництвом якого згодом було підготовлено чимало кадрів вищої кваліфікації в галузі радіоелектроніки.


к.т.н., доц. Урпановець К.О.
1969-1972 (РТ)

На базі кафедри ЕПРТ з 1.09.1968р. було утворено кафедру радіотехніки (РТ), яка зі збільшенням набору студентів поділилася на дві кафедри – радіотехнічних пристроїв (РТП) та теоретичних основ радіотехніки (ТОР). За два роки у зв’язку з відкриттям нової спеціальності на основі кафедри РТП було організовано ще одну кафедру – конструювання і виробництво радіоапаратури (КІВРА), яку очолив доц. к.т.н. Крушевський Ю.В., а з 1977р. – проф. к.т.н. Коваленко М.В.; згодом ця кафедра стала основою для утворення нового факультету. Під час економічної кризи кафедри РТП і ТОР злилися в одну кафедру РТ, яка з відкриттям нової спеціалізації, а потім і телекомунікаційного напряму спочатку була трансформована в кафедру радіотехніки та комунікацій (РТК), а відтак розділена на дві кафедри – РТ і телекомунікаційних систем і телебачення (ТСТБ), які утворили факультет радіотехніки і телекомунікацій (ФРТТК).к.ф-м.н., доц. ГейвандовЛ.Н.
1972-1974 (ТОР)

Першочерговим завданням по утворенні кафедри було формування викладацького і навчально-допоміжного штату, створення матеріально-технічної та навчально-методичної бази підготовки майбутніх радіоінженерів. Як і інші підрозділи Вінницького філіалу КПІ, кафедра формувалася на той час з випускників КПІ, його аспірантури та кадрів інших ВНЗ. Низку поставлених завдань довелося розв’язувати першому складу кафедри, до якого ввійшли: - Курков С.О.(згодом доц. к.т.н.), Крушевський Ю.В. (доц. к.т.н.) – з 1967р., Пашковський Е.Є. (ст. викл.), Петренко Т.А. (засл. Працівник освіти), Похилюк О.П. (ст. викл. к.т.н.), Юр Ю.С. (зав. лаб.), Кофанов В.Л. (проф. к.т.н.) – з 1968р., Горбатюк С.М. (доц. к.т.н.), Гуцало О.Г. (проф. д.т.н.), Куцевол М.О. (доц. к.т.н.), Сасюк В.Я. (ас.), Славський І.М. (ас.), Урпановець К.О. (доц. к.т.н.) – з 1969р та ін.


к.т.н., доц. Рудницький Б.Л.
1973-1984 (РТП)

Крім працівників нинішнього складу (див. особовий склад кафедри) вагомий внесок у розбудову кафедри робили кадри, що вливалися до її лав у різні часи: - Мокін Б.І. (нині академік АПНУ, проф. д.т.н.), Анжієвський А.Ф. (доц. к.т.н.), Задорожний В.К. (доц. к.т.н.), Коваленко В.І. (доц. к.т.н.), Кононов С.П. (доц. к.т.н.), Красиленко В.А. (доц. к.т.н.), Студенікін В.І. (доц. к.т.н.), Горошкова Т.В. (ас.), Мацюк О.М. (ас.) Ніколаєв В.Я. (с.н.с), Софіщенко В.В. (с.н.с., к.т.н), Степаненко А.Ю. (с.н.с. к.т.н.), Троцишин І.В. (с.н.с. к.т.н.) та ін.д.т.н., проф.Ліхтциндер Б.Я.
1984-1988 (РТП)

Кадри вищої кваліфікації готувалися спочатку через аспірантуру КПІ, а зі зміцненням наукового потенціалу кафедри – через власну аспірантуру. Базою для підготовки докторів і кандидатів наук., розвитку наукових досліджень викладачів і студентів, а також покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу стали госпдоговірні НДР. Такі теми виконувалися всім складом кафедри, найбільші з них – під керівництвом доц. к.ф.-м.н. Гейвандова Л.Н., проф. к.т.н. Кофанова В.Л., проф. д.т.н. Суп’яна В.Я., проф. д.т.н. П’ятіна С.І., доц. к.т.н., засл. Винахідника СРСР Рудницького Б.Л., проф. д.т.н. Ліхтциндера Б.Я. Пізніше, у зв’язку із занепадом виробництва наукові дослідження стали підтримуватися, в основному, невеликими за обсягом держбюджетними темами, якими керували проф. д.т.н., Гуцало О.Г., проф. д.т.н. Кичак В.М. Зараз науковими дослідженнями керує проф. д.т.н. Осадчук О.В. Наукова тематика стала базою для захисту понад 20 кандидатських дисертацій і 3 докторських дисертацій.


д.т.н., проф. Суп’ян В.Я.
1974-1993 (ТОР)

Відтоді, коли 1 вересня 1965р. було здійснено перший прийом студентів на спеціальність “Радіотехніка”, відбулося 40 випусків радіоінженерів. За цей час за всіма формами навчання підготовлено понад 2800 фахівців. Серед наших випускників є відомі громадські діячі, у т.ч. два народні депутати України різних років скликання, керівники адміністративних закладів та виробництва, 5 докторів наук. серед них один член-кореспондент НАНУ, два десятки кандидатів наук, багато працівників освіти (тільки на нашій кафедрі працюють 8 з них), науково-дослідних установ, промисловості та фірм, які своєю справою роблять вагомий внесок в розбудову нашої молодої держави.


к.т.н., проф.Кофанов В.Л.
1988-1993 (РТП), 1995-1999 (РТ)
2002-2003 (РТ)

Скомаровський В.В. – народний депутат України; Сугоняко О.І. – голова асоціації комерційних банків України, (колишній) народний депутат України минулого скликання; Бендерський Г.С. – зав. відділом охорони праці ВНТУ; Задорожний А.А. – начальник районного центру електрозв’язку Вінницької дирекції ВАТ “Укртелеком”; Козак О.І. – директор ВОРТПЦ; Коломієць Ю.О. – директор Вінницької філії фірми “Київстар”; Кравчук Л.В. – начальник управління промисловості енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької облдержадміністрації; Лозінський Е.Й. – начальник центру технічної експлуатації радіофікації Вінницької дирекції ВАТ “Укртелеком”; Мінов Л.Ф. – головний інженер Центру первинної мережі ВАТ “Укртелеком”; Терліковський В.В. – директор заводу “Маяк”; Злепко С.М. – проф., д.т.н., зав. каф. ВНТУ; Квєтний Р.Н. – проф., д.т.н., зав. каф. ВНТУ; Мельник В.С. – проф., д.т.н., член кореспондент НАНУ; Поджаренко В.О. – проф., д.т.н., зав. каф. ВНТУ; Бабій В.М. – к.т.н., доцент Вінницького торговельно-економічного інституту; Биков М.М. – к.т.н., доцент ВНТУ; Бортник Г.Г. – к.т.н., доцент ВНТУ; Горбатюк С.М. – к.т.н., доцент ВНТУ; Гульчак Ю.П. – к..т.н., доцент ВНТУ; Данильчук М.М. – к.т.н., доцент ВНТУ; Козловський В.О. – к.т.н., професор ВНТУ; Кононов С.П. – к.т.н., доцент ВНТУ; Красиленко В.Г. – к.т.н., зав. каф. інституту “Україна”; Куцевол М.О. – к.т.н, доцент ВДCУ; Марущак В.Л. – к.т.н., доцент ВНТУ;


Паламарчук Є.А. – к.т.н., доц. Вінницького сільськогосподарського університету; Ревінок В.І. – к.т.н., зав. каф. Вінницького університету регіональної економіки та управління; Рудик А.В. – к.т.н., доцент Рівенського технологічного університету; Рудик В.Д. – к.т.н., доцент ВНТУ; Рудик С.Д. – к.т.н., начальник конструкторського бюро заводу “Маяк”; Теренчук А.Т. – к.т.н., доцент каф. фізики ВНМУ; Троцишин І.В. – к.т.н, проф. Хмельницького національного технічного університету; Чернига В.В. – к.т.н., доцент; Яременко О.О. – к.т.н., директор Українського інституту соціальних досліджень.

д.т.н., проф., Гуцало О.Г.
у 2002 році (РТ)
д.т.н., проф. Кичак В.М.
1999-2001 (РТК)
д.т.н., проф. Осадчук О.В.
з 2004р. (РТ)
Викладачі та інженери кафедри РТ
2005р.
>
Викладачі та ветерани кафедри
під час святкування 40-річчя кафедри РТ
2008р.