Гурток кафедри

Науково-технічний гурток інформаційних технологій

На нашій кафедрі в лабораторіях з 2008 р. працює науково-технічний гурток, який створено з ініціативи завідуючого кафедри Осадчука Олександра Володимировича з метою практичної допомоги студентам і магістрантам, курсові та дипломні роботи котрих передбачають виконання їх з виготовленням діючого зразка. Поступово, гурток набув рис творчої тусовки, де активне студентство має можливість обмінюватись ідеями, обговорювати свої напрацювання (алгоритми, програми, функціональний склад та схемотехніку розроблюваних приладів). Маючи доступ до комп’ютерної техніки, вимірювальних приладів та лабораторного обладнання, гуртківці мають всі умови розробляти, створювати та відлагоджувати роботу своїх розробок.

Гурток має два відділення: веб-програмування та проектування радіоелектронних пристроїв, що дозволяє забезпечити дієвою допомогою студентів за тими напрямками, які їх найбільше цікавлять.

Участь в гуртку дає можливість студентам закріпити на практиці отримані в процесі навчання теоретичні знання та розширити межі свого пізнання за обраними напрямками. Так, наприклад, якщо на факультетах нашого університету чи в інших вузах, де основний профіль навчання пов’язаний з обчислювальною технікою або прикладною математикою – написання програмного забезпечення є фактично кінцевою метою, то в радіотехніків розробка програм є лише фрагментом у створюваній системі або пристрої, що саме по собі є значно складнішим завданням, з яким звичайний програміст, звісно, справитись не може через свою вузькопрофільну підготовку.

Члени гуртка регулярно приймають участь в науково-технічних конференціях факультету та інших вищих навчальних закладів, в тому числі і міжнародних, що в середньому складає 6-8 доповідей щорічно.

У роботі гуртка приймають участь аспіранти кафедри, які проводять роботу зі студентами також і по своїй тематиці. Варто окремо зазначити, що всі вони починали формуватись як дослідники саме в гуртку, тому навчання в аспірантурі для них – закономірний етап трансформації їх у молодих вчених.

Завдяки функціонуванню гуртка студентство факультету має реальні можливості для практичного удосконалення своїх спеціалізацій за обраними напрямками.

Відділення з проектування радіоелектронних пристроїв веде доцент кафедри Криночкін Роман Володимирович. Відділення з веб-програмування веде старший викладач Барабан Сергій ВолодимировичYoutube канал.