Правила вступу

Правила прийому до ВНТУ в 2017 році

Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті (далі ВНТУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636843, 19.06.2015 р.), Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра затвердженого Міністерством освіти і науки від 11.12.2015 р.

Правила прийому (далі Правила) розроблені приймальною комісією ВНТУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, обговорені та затверджені на засіданні Вченої ради Університету (протокол № 6 від 13 грудня 2016 року).

Посилання на сайт ВНТУ:

http://vntu.edu.ua/ru/component/content/article/124.html

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії:
Прийом документів: з 03.07. по 12.08.2017 р. (п.п. 4.3 – 4.8 цього розділу).
Години роботи: 900 - 1700 всі робочі дні.
20.07., 24.07., 25.07., 26.07.2017 р. – з 900 - 1800. Перерва на обід: 1300 - 1400.
Субота: вихідний день (в період з 12.07. по 26.07. та 05.08.2017 р. з 900 - 1300)
Неділя: вихідний день.
4.2. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.