• 1
  • 1
  • 2
  • 4

Ветераном Вінницького національного технічного університету є кафедра “Радіотехніки”, яку було засновано в 1968 році. Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Осадчук О.В.

На кафедрі під його керівництвом займаються розробкою методів та засобів радіовимірювань, дослідженням радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів фізичних величин. За цими науковими напрямками на кафедрі підготовлено 3 доктори наук та 15 кандидатів наук. Зараз вченими кафедри готуються до захисту ще 1 докторська та 3 кандидатські дисертації. Кожен рік на кафедрі захищаються 3-5 магістерські дисертації. Кафедра радіотехніки готує бакалаврів напрямку підготовки 6.050901 – радіотехніка.

Викладачами кафедри читаються дисципліни фундаментальної підготовки бакалаврських напрямків 6.050902 – «Електронні апарати» та 6.050903 «Телекомунікації». Фахівці цієї спеціальності – це інженери-розробники, перш за все, принципових схем радіопристроїв широкого призначення (від підсилювачів, телевізорів та радіовимірювальних приладів до пристроїв радіолокації і радіонавігації), а також спеціалісти з технічного обслуговування та експлуатації цієї техніки.

Інженери радисти можуть працювати на підприємствах і в організаціях, які займаються розробкою, виготовленням та експлуатацією засобів радіозв'язку і телерадіомовлення. На кафедрі радіотехніки проводиться підготовка аспірантів і докторантів за спеціальностями 05.11.08 – радіовимірювальні прилади, 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин, а також 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.